Yazılı Çeviriler

Resmi makamlara ibraz edilmesi gereken çevirileriniz, Noter yeminli çevirmenlerimiz tarafından itina ile çevrilir. Gerekli redaksiyon ve düzenleme işlemi yapıldıktan sonra noter onayı yaptırılır. Talep edilmesi halinde, Noter onayı tarafımızdan yapılan belgelerin Apostil, Vilayet ve Konsolosluk onayları firmamız personeli tarafından yaptırılmakta ve tarafınıza hazır olarak teslim edilmektedir

Ticari belgeler, faturalar, sözleşmeler, teklifler, bankacılık, finans işlemleri, uluslararası taahhütler, ihale hazırlık evrakları, toplantı tutanakları, mahkeme kararları, fizibilite raporları, araştırmalar, bilanço ve gelir tabloları, vekaletnameler gibi. Her türlü ticari yazışma tercümeleri konularının uzmanı çevirmenlerimikoz tarafından yapılmaktadır.

Her konudaki, kitap, dergi, katalog ve broşürün yazılı olarak çeviri hizmetidir. Uzmanlık gerektiren tercümeler, branşlarına göre farklı tercümanlarımız tarafından çevrildikten sonra redaksiyonu tamamlanıp hazır hale getirilir.

Yayıncılara, matbaalara ve grafikerlere yönelik her dilde font, yazım ve grafik uyumluluğu konusunda destek verilir.

Film, CD, DVD, Kaset, Mikrokaset, video kasetler, mpeg, wave, gibi bilgisayar formatlarında kaydedilmiş ses ve görüntü dosyalarınız deşifre edilerek yazılı tercüme hizmeti haline getirilir. Toplantı kayıtları, konferans, seminer, televizyon, radyo kayıtları bu kapsamda tercüme edilir.

Tercümesi özel uzmanlık gerektiren, teknik şartnameler, bilimsel çalışmalar, tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, ilaç prospektüsleri, kullanım kılavuzları, Teknik çizim ve formüller içeren tercümeler bu branşlarda uzmanlaşmış ve yüksek öğretim görmüş tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Sanat ve edebi konulardaki çeviriler, özel uzmanlık gerektiren çeviri hizmetleridir. Her türlü edebi ve sanatsal çalışmalar bu kapsamda ele alınarak, uzman tercümanlarımızca çevrilir.