Yasal Sözlü Tercümanlık

Yeminli, Yasal Sözlü Tercümanlık; mahkeme, noter, tapu müdürlükleri gibi resmi makamlar huzurunda yapılan yeminli, yasal, sözlü çevirmenlik hizmetimizdir. Resmi, özel kurum ve kişilere yönelik bu hizmetimiz yemin belgesi sahibi, hukuki, ticari gibi dallarda uzman tercümanlarımız tarafından yürütülmektedir.

Deşifre :
Deşifre hizmetimiz;konferans, seminer, kongre gibi organizasyonların ses kayıtları yanında kasete ya da başka herhangi bir veri saklama ünitesine kaydedilmiş her türlü konuşmanın yazılı doküman haline getirilerek, istenirse tercümesi yapılarak sunduğumuz hizmetimizdir.